...

Over gladiatoren aan de maas

De Stichting Gladiatoren aan de Maas is opgericht in 2015 en zet zich in voor kinderen die problemen hebben met hun mentale weerbaarheid. We ondersteunen bijvoorbeeld de zogenaamde ‘mattie’ trainingen die vanuit Rotterdam Boxing worden gegeven. De mattie weerbaarheidstrainingen zijn bedoeld voor kinderen en jongeren die een destructief zelfbeeld hebben, geen zelfvertrouwen hebben en/ of geen grenzen kunnen aangeven. Maar ook agressie-regulatietrainingen, bestrijding schooluitval en het helpen van kinderen met obesitas zijn onderdeel van de programma’s die aangeboden worden. Boksen speelt een grote rol in genoemde trainingen.

De Stichting wordt vandaag de dag bestuurd door 5 ondernemers uit het Rotterdamse. Zij zetten zich onbezoldigd en met hart en ziel in voor de Stichting die op de ‘zaterdag’ Gladiatoren aan de Maas organiseert waarbij Rotterdamse ondernemers de ring instappen voor het goede doel. Op de ‘zondag’ organiseert zij World Port Boxing, een topsport evenement waar de Nederlandse Elite boksers van TeamNL de ring instappen tegen een ander boksland in een heuse interland. Sinds 2019 is ook profboksen aan het programma toegevoegd.

Daarnaast koppelt de Stichting ieder jaar een goed doel aan het evenement. Voor veel white collar boksers juist één van de redenen om mee te doen.

Doneer hier!

MATTIE-TRAININGEN

De Mattie weerbaarheid training is een van de goede doelen die Gladiatoren aan de maas steunt. Deze trainingen zijn bedoeld voor kinderen en jongeren die een destructief zelfbeeld hebben, geen zelfvertrouwen hebben en/ of geen grenzen kunnen aangeven. Aspecten als zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, discipline, sociale vaardigheden en maatschappelijke gewenst gedrag komen allemaal aan bod tijdens de fysieke trainingen. Het weten te herkennen van eigen gedragspatronen en het reguleren van emoties zijn ook aspecten die telkens terug keren in de mattie trainingen. Door een zeer ervaren en deskundige boks trainer worden de kinderen en jongeren bewust en onbewust getraind op alle aspecten en wordt er een vertaalslag gemaakt naar voor hen “bedreigende” situaties of “lastige” sociaal maatschappelijke situaties.

De Mattie trainingen zijn onderscheidend in zijn soort omdat de doelgroep niet alleen door een ervaren en deskundige bokstrainer getraind en gecoacht worden, maar ook omdat er een pedagoog en een zorg coördinator aan trainingen verbonden zijn. Zij dragen zorg voor een pedagogisch veilig klimaat, coachen waar nodig de doelgroep op cognitief niveau en zorgen voor verbindingen met het externe zorg-, jeugd- en onderwijsnetwerk, zodat het “vangnet” voor het individuele kind gewaarborgd is.